Profil firmy

Spoločnosť Demont Servis SK, s.r.o. bola založená v roku 2004. V súčasnej dobe sa firma Demont Servis SK, s.r.o. špecializuje na demolačné práce neobmedzeného rozsahu a recykláciu stavebného odpadu. Úzko spolupracuje s našou českou partnerskou firmou Demont Servis s.r.o. Firma Demont Servis s.r.o a Demont Servis SK, s.r.o. je špičkovo vybaveným subjektom, ktorý môže na stavebnom trhu smelo ponúkať kompletnú dodávku služieb v obore demolačných prác. K poskytovaniu kvalitných služieb máme zavedený, udržovaný a certifikovaný systém kvality odpovedajúci normám:

  • ČSN ISO 9001:2001
  • ČSN EN ISO 14001:2005
  • OHSAS 18 001

Všetky práce vykonávame vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi za pomoci modernej mechanizácie v Českej republike a na Slovensku.